top of page

יוצרים הקשרים 

מעצבי חפצים קוראים תרבות

מוזיאון "אוצרות בחומה", עכו, 2011

אוצרת: עפרה עמיקם

נושא התערוכה: מפגש בין נציגי התרבות החומרית בגליל בתחילת המאה ה 20 עם אמנות ועיצוב עכשוויים. 

על העבודה: הנדנים בעבודה מתכתבים עם השבריות במוזיאון וטעונים בחוויית הסיור בין סמטאות, חומות ושערי העיר העתיקה. העבודה מייצגת מנעד שבין רגש פחד קיומי וצורך להתגונן לבין תקווה ואפשרות למציאת דרך לשינוי, לדו שיח וקיום משותף.

bottom of page