top of page

Handle With Care

גלריה דיזיין ספייס, תל אביב, 2011

אוצרת: אמי שחר

נושא התערוכה: עיצוב קרמי עכשווי.

על העבודה: גופי עבודות בעיצוב עכשווי.

שלושת העבודות המוצגות בתערוכה מאופיינות במונוכרומטיות צבעונית. מאפיין משותף נוסף לעבודות הוא החזרה על אותו אלמנט שוב ושוב, בין בגוף העבודה ובין בחלקיה הנפרדים המרובים.

בכולם יש לגעת בזהירות פיזית ויותר מכך בזהירות רגשית ומחשבתית קונספטואלית.

bottom of page