מזבחות 2001 ; 2012

press to zoom

מזבח 2001

press to zoom

מזבח 2012

press to zoom

מזבחות 2001 ; 2012

press to zoom
1/8

היבט נוסף

בית אהרון כהנא, רמת גן, 2012

אוצרת: אינה ארואטי

נושא התערוכה: 2 היבטים שונים של נושא המעסיק את האמן, האחד מוכר והשני חדש.

על העבודה: שתי העבודות שלי בתערוכה מייצגות פנים שונות קונספטואלית, מבנית וטכנית לנושא המזבח המעסיק אותי.

המזבח מ 2001 בנוי כמיכל, הוא מופנם, נשי, מגונן, שומר סוד של השיר הכתוב המוכל בו.

המזבח של 2012 מוחצן, חד, תכליתי, תקיף וזכרי וכמו מוכן לממש את המשמעות הגלומה בו.