top of page

יודאיקה שימושית או קונספטואלית

קרן אלכס דה רוטשילד,

מכון "שלום הרטמן", ירושלים, 2009

שתי העבודות כמכלול זכו במקום שלישי בתחרות פרס קרן רוטשילד לאמנות 2008/9

נושא התערוכה: יודאיקה שימושית או קונספטואלית עכשווית

על העבודה: שתי העבודות קונספטואליות ועוסקות בפן הכתוב של היודאיקה, בגלוי ובהצפנה.

האחת מבוססת על חזרה (40 פעמים) על משפט הליבה של היהדות המוכמן בתוך המזוזה והתפילין.

בשניה הטקסט התנכי של שבעת ימי הבריאה, באופן מקודד.

bottom of page