top of page

תודעה נשית

תערוכה ליום האישה הבינלאומי,

בית גבריאל בכנרת, 2016

אוצרת: אתי עמרם

נושא התערוכה: התערוכה מפגישה חמש אמניות המבטאות תודעה, תחושה ורגש מעומק ההוויה הנשית,

כל אחת מתוך תפיסת המציאות שלה.

על העבודה: מכלול העבודה שאני מביאה לתערוכה: "בצלם" - צלמיות פריון" ו"מחילות חיי", משקף חווית חיים אנושית, נשית, פנימית ונסתרת במהותה. חוויה שמנסה להבליח מהבידוד אל פני השטח, למפגש עם תחושה נשית קולקטיבית ואולי אנושית קולקטיבית.

bottom of page