top of page

הביאנאלה הבינלאומית השנייה לקרמיקה

קלוז' - נפוקה, רומניה, 2015

אוצרים: Ed Bamiling (קנדה), Steve Mattison (אנגליה), Ruriko Miyamoto (יפן), Michael Moore (אירלנד), Bernd Phfannkuche (גרמניה), Cristina Popescu Russu (רומניה),  Ting-Ju Shao (טיואן)

נושא התערוכה: קרמיקה עכשווית

על העבודה: תחת לחצי החיים אנחנו מחפשים מחסה לגופנו ולנפשנו. מחסה שבו נוכל להיות בשקט לרגע ולנוח זמן מה.

העבודה שלי עוסקת במחסה זה, גם

אם הוא רק מקלט פיזי ולא מספק.

bottom of page