top of page

עתיקות - מיניאטורות פורצלן

גושוגורה, יפן, 2007

אוצר: מר רוז'י מיצומיה (יפן) 

נושא התערוכה: התכתבות עם ממצאים ארכאולוגיים מדומיינים.

על העבודה: חוויה פנימית של חזרה אל מקום מוכר לי מן העבר הרחוק, מרחק בן אלפי שנים, שחוויתי במהלך חודש רזידנס ביפן, הולידה קבוצת מיניאטורות שכמו מדברות בשפה של

עתיקות ארכאולוגיות. 

העבודות עשויות פורצלן ונשרפו בשרפת עצים בתנור אנגמה, שרפה שהעניקה להם את המראה העתיק. בחלק מהעבודות שולב חוט משי שיצרה אמנית טקסטיל מקומית.

bottom of page