top of page

מתכתבות עם העבר

מרכז המבקרים ביפו העתיקה,

תל אביב, 2014

אוצרת: אסתי דרורי

נושא התערוכה: דו שיח בין ממצאים ארכאולוגיים מייצגי תרבות מהעבר הרחוק לבין קרמיקה עכשווית הנסמכת על תרבות זו ועל העבר האישי של היוצרות בתערוכה.

על העבודה: העבודות שלי כמו נחפרות מתת המודע הקולקטיבי הקדום. ההיכלות (נגזרת של מיכלים) והמזבחות הופכים בעבודתי לכלי קיבול לחלקים רוחניים בנו המחפשים קשר לעליון. הצבתם בסביבת חפירות ארכאולוגיות מדגישה את "עתיקותן" 

bottom of page