top of page

אובייקט מעבר

BY5, תל אביב, 2018 

אוצרת: ענת גטניו

על התערוכה: המונחים "אובייקט מעבר" ו"מרחב מעבר" שטבע הפסיכולוג ויניקוט עומדים בבסיס התערוכה. האמנים התייחסו במרחב זה לתקופות חיים, למעברים, לדמויות משמעותיות ולאירועים מכוננים מעברם.

על העבודה: סיכה משובצת אבן עין הנמר (עוזרת במעברים) שסבתי נתנה לי לפני מותה היוותה נקודת המוצא לעבודת האריגה. באריגה שולבו פיסות נושאות זיכרון הקשורות לסבתא.

bottom of page