top of page

מתאר

ביתא, בית לאמנות חברה ועיר, ירושלים, 2018

אוצרת: אביטל נאור וכסלר

על התערוכה: עיר - האם היא מקום או מצב? חמישה אמנים מתחומי אמנות שונים בוחנים רסיסים של עיר בצורה מודעת, אקראית, או קונספטואלית ומרמזים על האופן שבו העיר נטמעת בתודעה והופכת לדימוי.

על העבודה: בתערוכה מוצגות עבודות שלי מהסדרות: מבנים מוטים, הרס, בונה עולמות ומחריבם. שלושת הסדרות עוסקות בבחינת תהליכי בניה והרס של מבנים סטרוקטורליים.

bottom of page