top of page

"?Home Sweet Home"

בית בניימיני - המרכז לקרמיקה עכשווית, תל אביב, 2017

אוצרת: מירב רהט

על התערוכה: מנעד הרגשות החוויות והאסוציאציות ש"בית" מעורר. האם בית הוא פיזי או מנטלי? מגן או מערער? מה הופך מקום לבית?...

על העבודה: הצגת הבית הארכיטיפי בפריסות שונות בין דו לתלת ממד כחקר אפשרויות פיזי וכאנלוגיה ליכולת של הבית הפנימי שלנו להשתנות.

כל פריסה שנרכיב מחדש תחזור לארכיטיפ הראשוני. מה זה אומר על הבית הפנימי?

bottom of page